@joannelofling.art

Torka   vägg- och akrylfärg på tyg upphängd  på tvättlina  framför skogslandskap

Stötta     vägg- och akrylfärg på tyg, lutandes mot död björkstam

Rest      akryl- och väggfärg på tyg. lutandes mot spegelvägg i skog

Bevarad     akryl- och väggfärg på tyg, upphängd på regel i ladgårdsvind