@joannelofling.art

Torka   vägg- och akrylfärg på tyg upphängd  på tvättlina  framför skogslandskap

Stötta     vägg- och akrylfärg på tyg lutandes mot död björkstam

Rest      vägg- och akrylfärg på tyg lutandes mot spegelvägg i skog

Bevarad     vägg- och akrylfärg på tyg upphängd på regel i ladgårdsvind